Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Information om webbplatsen - Finlands generalkonsulat, Hong Kong : Aktuellt

FINLANDS GENERALKONSULAT, Hongkong

Consulate General of Finland, 10/F Club Lusitano,
16 Ice House Street, Central, Hong Kong
Tel. +852-2525 5385
E-post sanomat.hng@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Information om webbplatsen

Webbplatsen Finland.hk är en distributionskanal för information och tjänster som utrikesministeriet tillhandahåller. Sidorna finns på finska, svenska och engelska. Allt material är dock inte tillgängligt på alla tre språk.

På webbplatsens Framsida framförs nyheter om Finland samt andra artiklar om finska kulturen och ambassadens verksamhet. Sidan innefattar därtill utrikesministeriets informationstavla med artiklar och tal som utrikesförvaltningen samt statsförvaltningen förmedlar.

Aktuellt innehåller, liksom namnet antyder, aktuell information om konsulatets olika verksamhetsområden.

Vid sektionen Generalkonsulatet presenteras konsulatets verksamhetsidé, personal och historia.

Vid sidan Tjänster finns information om pass, visum, uppehållstillstånd, medborgarskap, registrering av personuppgifter för krissituationer, generalkonsulatets konsultjänster samt tjänster för företag.

Via Feedback-sidan kan du snabbt ta kontakt med generalkonsulatet för att ställa frågor, kommentera eller ge feedback om webbsidorna.

Kontaktuppgifter innehåller generalkonsulatets kontaktuppgifter.

Om sidorna

Uppe till höger på alla sidor finns språkversionerna, en översikt, feedback och sökning.

Språkversionerna öppnar den svensk- och engelskspråkiga delen av webbplatsen. Också i samband med enskilda pressmeddelanden och dokument ser du om informationen i fråga är tillgänglig på andra språk.

Översikten har ett index där du genom att klicka på plustecknet inför rubriken kan öppna underrubriker för att komma till innehållet på sidorna.

Med hjälp av feedbackblanketten kan du skicka kommentarer till konsulatet, som vi strävar efter att behandla så fort som möjligt.

Sökfunktionen fungerar med hjälp av fritextsökning. Den avancerade sökningen möjliggör användning av asterisk (*) för att ersätta ordslut och orden AND eller OR för att kombinera flera ord. Rangordningen av resultaten av textsökningen baserar sig på funktionerna i Microsoft SQL Server. Den statistiska metoden som används heter Jaccard coefficient. Metoden rangordnar sökorden på basis av

  • hur ofta sökordet förekommer i hela materialet
  • hur ofta sökordet förekommer i det aktuella dokumentet

Uppe på sidan finns också kontaktuppgifter till ministeriet och instruktioner för hur du hittar ministeriets olika avdelningar.

I högra kanten på de enskilda sidorna finns språkversionerna och länkar till andra relaterade webbplatser. Länkarna är indelade i tre grupper: mer på webbplatsen, mer hos övriga utrikesförvaltningen och mer på internet.

  • Mer på webbplatsen innebär att det finns relaterad information på samma webbplats.
  • Mer hos övriga utrikesförvaltningen innebär att det finns relaterad information till exempel på beskickningarnas webbplatser, Europainformationens webbplats, webbplatserna global.finland.fi och virtual.finland.fi, tidningen Kauppapolitiikkas webbplats och så vidare.
  • Mer på internet innebär att det finns relaterad information på webbplatser som inte administreras av utrikesförvaltningen.

I högra kanten på varje sida står det dessutom vem som ansvarar för innehållet på sidan. Informationen fungerar som länk till kontaktinformationen för den enhet eller avdelning som ansvarar för innehållet.

Upphovsrätt och länkar

Rättigheterna till texter, foton och bandinspelningar på dessa sidor äger utrikesministeriet eller någon annan som nämns i samband med materialet. Någon annan än ministeriet kan alltså äga rättigheterna till bilderna, men ministeriet har avtalat om rätten att använda bilderna.

Det är tillåtet att länka till sidorna och citera texter, men källan måste då absolut nämnas. Om du vill använda materialet på annat sätt måste du komma särskilt överens om det med utrikesministeriet.

Det är absolut förbjudet att länka till enskilda bilder.

Ansvar

Finska Generalkonsulat i Hongkong i samarbete med utrikesministeriet ansvarar för innehållet i webbplatsen. Därtill eftersträvar konsulatet att kontinuerligt uppdatera nättjänsten med den färskaste informationen.

Konsulatet ansvarar inte för korrektheten i informationen på webbsidorna som är länkade till nättjänsten.

Närmare upplysningar

Webbplatsen administreras av Finlands Generalkonsulat i Hongkong med ministeriets enhet för webbinformation vid informations- och kulturavdelningen.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 28.11.2007


© Finlands generalkonsulat, Hong Kong | Information om webbplatsen | Kontakt